SESLENDİRME VE ACİL ANONS SİSTEMLERİ

Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri

Seslendirme ve acil anons sistemleri, binalarda acil durumlarda insanların tahliyesi ve müzik yayını için kullanılırlar.

Acil anonsta amaç insanların güvenli bir şekilde bulundukları yerden tahliye edilmesini sağlamaktır.

Müzik yayınında amaç ortamda bulunan insanlara hoş bir ambians sağlamak iken,Sistemin kurulacağı yerlerin büyüklüğü, zon sayısı, hacimlerin akustik yapısı ve istekler sistemin şeklini belirlemektedir. bir zondan, yüzlerce zona, bir anons noktasından yüzlerce anons noktasına kadar farklı büyüklükte sistemlerin devreye alınması mümkündür.

Acil anons sistemlerinin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince 200 yataktan fazla kapasiteli tüm otellerde, 5000 m2’den büyük yapı inşaat alanı olan veya kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan tüm binalarda ve yüksekliği 51.5 m’yi geçen tüm binalarda kullanılması mecburidir.

Devreye alınan sistemler, yangın algılama ve alarm, havaalanlarında kullanılan uçuş bilgi sistemleri gibi sistemlerle entegre olarak çalışabilmekte, otomatik anonslar ve bilgilendirme mesajları önceden programlanarak acil anons sistemine verilebilmektedir.

Seslendirme ve acil anons sistemlerinde amaç sadece müzik yayını ve anons yapılabilmesini sağlamak değil, yayının anlaşılabilir, güvenli ve sürekli olmasını da tesis etmektir.

Uygulamalarını yaptığımız sistemlerde, tüm uluslararası güvenlik standartlarını sağlamanın yanı sıra, basit bir analog sistemden çok fonksiyonel dijital sistemlere kadar geniş bir ürün portföyüne sahip olmanın avantajlarını da müşterilerimize sunmaktayız.